ДП НВК «Фотоприлад» надає послуги :

– з вимірювання параметрів складних деталей, корпусів розміром до 900х600х500мм за допомогою координатно-вимірювальної машини ABERLINK;

– з повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) у сфері оборони (свідоцтво про уповноваження №043М від 02.07.21р) відповідно до Галузі уповноваження

Галузь уповноваження
№з/п Типи або групи засобів вимірювальної техніки,
спеціальної КПА
Діапазон вимірювань Розряд, клас точності, границі допустимої похибки При-мітка
1 2 3 4 5
1 Повірка ЗВТ, які не належать до сфери законодавчо
регульованої метрології та перебувають в експлуатації
 
1.1.  Вимірювання геометричних величин  
1 Автоколіматори (0-40)’ ∆ = ±(1,5″-12″)  
2 Головки оптичні розподільчі  (0 – 360)° D = ± (5²–20 ²)  
3 Головки вимірювальні важільно–зубчасті ±0,05мм  D = ± (0,4 – 1,2) мкм  
4 Гоніометри (0 – 360)° D = ± (2²–5 ²)  
5 Двокоординатний вимірювальний прилад (0–200) мм ∆ = ± (0,0012–0,003) мм  
6 Дротики та ролики для вимірювання середнього
діаметру різьби
(0,115 ––2,888) мм Δ = ± (0,15– 0,50) мкм  
7 Екзаменатори (0 – 1000) с ∆ = ±1″  
8 Індикатори багатообертові (0 – 2) мм Δ = ± (1,5 – 5,0) мкм  
9 Індикатори важільно-зубчасті (0– 0,8) мм Δ = ± (4 – 10) мкм  
10 Індикатори годинникового типу (0– 50) мм D = ± (4 – 40) мкм  
11 Калібри різьбові циліндрічні метрічна різьба (1–200) мм 8 квалітет  
12 Квадранти оптичні (0 – 360)° ∆ = ± (10″–30″)  
13 Координатно-вимірювальна машина Х: (0 – 640) ммY:  (0 – 900)
 ммZ:  (0 – 500) мм
∆ = ± (0,0018 + 0,4L/100) мм,   
14 Кутники повірочні (60–250) мм D =± (0,0025 –0,090) мкм  
15 Лінійки повірочні тип ЛД, ЛЧ, ЛТ (80–320) мм Н = ± (0,6 – 3,0) мкм  
16 Мікрометри, МК (0 – 125) мм Δ = ± (2 –5) мкм  
17 Мікрометри важільні, МРИ (0 – 200) мм  Δ = ± (3 –10) мкм  
18 Мікрометри зі вставками (0 – 350) мм Δ = ± (3 – 8) мкм  
19 Мікроскопи інструментальні (0 – 150) мм Δ = ± (1,5 – 3,0) мкм  
20 Мікроскопи універсальні (0 –200) мм Δ = ± (1,2 – 3,0) мкм  
21 Міри довжини кінцеві плоскопаралельні (1–500) мм ∆ = ±(0,0002–0,0008) ммН = ± 0,0003 мм  
22 Набори приладдя до кінцевих мір довжини (4–30) мм ∆ =± (0,001–0,002) мм  
23 Оптиметри (0–200) мм ∆ =± (0,0002–0,0003) мм  
24 Пластини плоскі скляні інтерференційні Ø(60–120)мм кл. 2  
25 Пластини плоскопаралельні скляні від 15 до 91 мм Н = ± 0,0003 мм  
26 Плити повірочні (250–2500) мм кл. 1  кл. 2  кл. 3Н =± (0,008–0,120) мм  
27 Рівні рамні та брускові (0,02–0,15) мм Δ =± (0,004 – 0,020) мм/м  
28 Скоби з відліковим пристроєм (0–250) мм ∆ =± (0,001–0,002) мм  
29 Стійки  С-І  С-ІІ С-ІІІ  С-ІVШМ-ІІ (0–250) мм ∆ =± (0,0006–0,004) мм  
30 Теодоліти 0–360° S = 2,5″  
31 Штангенглубиноміри (0–250) мм ∆ = ± 0.050 мм  
32 Штангенциркулі (0–250) мм ∆ = ± 0.020 мм  
33 Штангенрейсмаси (0–250) мм ∆ = ± 0.050 мм  
34 Щупи (0,02–1,0) мм кл. 1  кл. 2  
         
1.2  Вимірювання часу і частоти  
  Генератори вимірювальні та генератори сигналів
(груп Г3 та Г4)
0,01-1,30х106Гц1х10-6 – 2 Вт df = ± (3´10-7  – 3´10-2) Без вимірювання АМ
         
1.3  Вимірювання електричних та магнітних величин  
  Амперметри, вольтметри,
ампервольтметри постійного струму
(10-6-10) А клас точності 0,5   
  Амперметри, вольтметри, ватметри 
аналогові постійного і змінного струму
(10-6-10) А клас точності 0,5   
  Вольтметри змінного струму стрілочні типа Э та
інші вольтметри постійного струму стрілочні типа М та інші
(10-3-103 )В клас точності 0,5  
  Вольтметри електронні змінного струму 1 мкВ-1000 В20-1·105 Гц d =±  (1-4) %  
  Вольтметри цифрові постійного та змінного струму-
напруга постійного струму- сила постійного струму
-напруга змінного струму – сила змінного струму  – електричний опір
   (1´10–7– 1´103 ) В (1´10–9 – 10)
А (1´10-6– 1´103 ) В(20–1´105) Гц 
(1´10-4 – 5) А(20 – 1´10)Гц
 (1´10–3– 1´108)Ом
   du- =± (0,01 – 4,5) %dI- =± (0,05 – 1,5) %du~ =± (0,1 – 4,5) % dI~ =± (0,1 – 4,5) % dR =± (0,1 – 3,5) %  
  Джерела живлення стабілізовані (1х10-3 – 100,0)В(1х103 – 10)А Δв= ± (1-10,0)%  
  Омметри, мегаомметри, міліомметри (101-108 )Ом d=± (0,1-4,0) %  
  – напруга змінного струму 1´10-6 – 1´103 В20–1´10Гц du~ = ± (0,1 – 4,5) %  
  – сила змінного струму 1´10-4 – 5 А20 – 1´10Гц dI~ = ± (0,1 – 4,5) %  
  – електричний опір 1´10–3 – 1´109 Ом dR = ± (0,1 – 3,5) %  
  Джерела живлення стабілізовані 1х10-3 – 100,0В1х103 – 10А Δв= ± (1-10,0)%  
         
         
1.4  Радіотехнічні та радіоелектронні вимірювання  
1 Вольтметри аналогові та універсальні в
діапазоні частот до 100 МГц
(10 – 1´109) Гц(10´10-6 – 300 )В d = ± (2,5 – 25) %  
2 Генератори імпульсів (3´10-9 – 10) с d =± (1 – 1´10-2) %  
3 Осцилографи універсальні запам’ятовувальні,
спеціальні та блоки змінні до них
(0 – 7´109 ) Гц δf =± (1´10-4 –5) %δu = ± (1 – 5) %   
1.5  Оптико – фізичні вимірювання  
1 Вимірювач середньої потужності та лазерного
випромінювання типу ИМО та інші
(-0,3-15)Вт(0,01-1,0)Дж < 5%< 7%  
2 Люксметри типа    Ю-116, Ю-117 та інші (0-50000)Лк Δ=±10%  
3 Спектрофотометри (190÷1100)нм ∆ = ±1%  
  ІІ. Ремонт ЗВТ  
1 Амперметри змінного струму стрілочні типа Э… та інші (10-3– 50) А  кл.0,5 та нижче  
2 Амперметри постійного струму стрілочні типа М… та інші (10-6-30 )А  кл.0,5 та нижче  
3 Вимірювач середньої потужності та лазерного
випромінювання типу ИМО та інші
(-3-1) Вт(0,01-1,0) Дж ±5%±7%  
4 Вимірювачі параметрів напівпровідникових приладів,
м/схем Л2-46, Л2-77, Л2-69 та інші
(– 0,5-200)В(– 0,1мА-30)А  d=±(5-10)%  
5 Вольтметри електронні аналогові змінного струму
типа В3, В7, ВУ та інші
1 мкВ -1000 В(20-1·105 )Гц  d=±(1-4)%  
6 Вольтметри електронні аналогові постійного струму
типа В7, ВУ ті інші
1 мкВ-1000 В  d=±(1-4)%  
7 Вольтметри змінного струму стрілочні типа Э… та інші (10-3-103 )В  кл. 0,5 та нижче  
8 Вольтметри постійного струму стрілочні типа М… та інші (10-3-103 )В  кл. 0,5 та нижче  
9 Вольтметри постійного струму цифрові типа В7 та інші  0,1 мкВ -1·103 В  d=±(0,04-1,0)%d=±(0,2-4,0)%  
10 Гоніометри (0 – 360)°  D = ± (2²–5 ²)  
11 Генератори імпульсні вимірювальні типа Г5- та інші (0,1-1000) мкс (0,01-100) кГц(0,1-50,0)
В (0,1-1000) мкс 
d=(0,1t+0,03мкс) Δ=±0.1Ud=±(0,1D+0.03мкс)  
12 Генератори сигналів низькочастотні, вимірювальні
типа Г3- та інші
(0,01 Гц-200) кГц (1-10) В  d=(0,01-1)%d=±(0,1-5)%  
13 Двокоординатний вимірювальний прилад (0-200) мм ∆= ± (0,0012-0,003) мм   
14 Джерело живлення постійного струму типа Б5,
ТЕС, ЭП3 та інші
(0-300)В  d=±(0,5-2,5)%  
15 Люксметри типа    Ю-116, Ю-117 та інші (0-50000) Лк  Δ=±10%  
16 Манометри, мановакуумметри стрілочні
типа ОБМ, МТП, ЕКМ та інші
(0,6-250 ) кГс/см2  кл. 0,6 та нижче  
17 Мілівольтметри пірометрічніМР-64-02, Ш4501, ТРЦ та інші (0-1600)ºС  (0,5-1,5) кл.т.  
18 Мікроскопи універсальні (0-200) мм ∆= ± (0,0012-0,003) мм   
19 Мікроскопи інструментальні  (0-150 )мм ∆= ± (0,0015-0,003) мм  
20 Омметри, мегаомметри, Е6, Е7, В7, М4100, мультіметри
та інші
(10-3-109 ) Ом  d=±(0,07-4,0)%  
21 Осцилографи електронно-проміневі, цифрові, 
універсальні типа С1, RIGOL та інші
(0-200) МГц10 мВ -100 В  δf = ± (1´10-4 –5) %δu = ± (1 – 5) %   
22 Потенціометри і мости автоматичні КСП, КСМ, регулятори
температури РТ, ЕРА, ТРЦ та інші
( 0-1600)ºСгр. ХА, ХК, ПП, 50П, 50М, 100П,
100Мгр. 21, гр. 23
( 0,5-1,5) кл.  
23 Секундоміри електричні П14, ПВ-53 та інші
Секундоміри-таймери СТЦ-1
0,1 с-10 хв. (0-999,99) с  d=±(0,01-0,05)d=±(20х10-6Т+0,0010)  
24 Теодоліти  (0-360)°С S = 2,5″  
25 Частотоміри електронно-лічильні типу Ч3 та інші (0-200) МГц(10-6-10)сек df= ± (5´10-7 – 5´10-5)  
  ІІІ. Метрологічне обслуговування спеціальної КПА  
         
1 Лава оптична ОСК Паспорт Паспорт  
2 Стенд МТ-200 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт МТ-200 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт МТ-200  
3 Стенд  МТ-400 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт МТ-400 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт МТ-400  
4 Cтенди  STT-500  РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт STT-500 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт STT-500  
5 Стенд TIRA-SHOK 4110 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт 
TIRA-SHOK 4110
РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт TIRA-SHOK 4110  
6 Стенд СУ-1 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт СУ-1 РД50-589-85, РД50-590-85Паспорт СУ-1  
7 Стенд TIRAVIB5112 ГОСТ 2505L3-83Паспорт TIRAVIB5112 ГОСТ 2505L3-83Паспорт TIRAVIB5112  
8 Стенд УВЭ-100/5-3000 ГОСТ 2505L3-83Паспорт УВЭ-100/5-3000 ГОСТ 2505L3-83Паспорт УВЭ-100/5-3000  
9 Стенд ВЭДС-1500 ГОСТ 2505L3-83Паспорт ВЭДС-1500 ГОСТ 2505L3-83Паспорт ВЭДС-1500  
10 Стенди ST-80 ГОСТ 2505L3-83Паспорт ST-80 ГОСТ 2505L3-83Паспорт ST-80  
11 Стенд-качалкаИС-1 Паспорт  ИС-1 Паспорт  ИС-1  
12 Стенд-качалкаИС-25 Паспорт  ИС-25 Паспорт  ИС-25  
13 Стенд-качалка56.00.405 / ИС-30  Паспорт  56.00.405-00.000 ПС  Паспорт  56.00.405-00.000 ПС  
14 Стенд-качалка89.01.342 / БМА 1150  Паспорт  89.01.342-00.000 ПС  Паспорт  89.01.342-00.000 ПС  
15 Стенд-качалкаБМА-1601  Паспорт  БМА-1601 ПС  Паспорт  БМА-1601 ПС  
16 Стенд-качалкаРОМЗ  Паспорт  РОМЗ ПС  Паспорт  РОМЗ ПС  
17 Установка УД-1(56.00.226) Паспорт 56.00.226 Паспорт 56.00.226  
18 Камера тепла ИС-10 Паспорт ИС-10 Паспорт ИС-10  
19 Камера холоду ZCRLB 1041 Паспорт ZCRLB 1041 Паспорт ZCRLB 1041  
20 Клімотермокамера КПК-400 Паспорт КПК-400 Паспорт КПК-400  
21 Камера вологи ИС-11 Паспорт ИС-11 Паспорт ИС-11  
22 Камера пилу ИС-13 Паспорт ИС-13 Паспорт ИС-13  
23 Термобарокамера TBV-1000 Паспорт TBV-1000 Паспорт TBV-1000  
24 Термобарокамера TBV-2000 Паспорт TBV-2000 Паспорт TBV-2000  
25 Термобарокамера STBV Паспорт STBV Паспорт STBV  
26 Установка поворотна МПУ-1 Паспорт МПУ-1 Паспорт МПУ-1  
27 Універсальна пробійна установка УПУ-1М  Паспорт УПУ-1М  Паспорт УПУ-1М  
28 Пульт 51.00.019/ЮТ 479-00 Паспорт 51.00.019/ЮТ 479-00 ПС Паспорт 51.00.019/ЮТ 479-00 ПС  
29 Пульт настройки пеленгатора Б12(51.00.020) Паспорт 51.00.020/БЛ 7872-7407 ПС Паспорт 51.00.020/БЛ 7872-7407 ПС  
30 Стенд КЭС-34-ИМ (56.00.571) Паспорт 56.00.571  ПС Паспорт 56.00.571  ПС  
31 Пульт ЭА-355(56.00.627) Паспорт 56.00.627 ПС Паспорт 56.00.627 ПС  
32 Пульт контролюЭА-355Д.00(56.00.627) Паспорт 56.00.627 ПС Паспорт 56.00.627 ПС  
33 Пульт56.00.680/ЮТ 2051-00 Паспорт 56.00.680/ЮТ 2051-00 ПС Паспорт 56.00.680/ЮТ 2051-00 ПС  
34 Пульт повірки блоку комбінованого БЛ2(56.00.683/ЮТ 2052-00) Паспорт 56.00.683/ЮТ 2052-00 ПС Паспорт 56.00.683/ЮТ 2052-00 ПС  
35 Пульт повірки ел/блоку БЛ2(56.00.684/ЮТ 970-00) Паспорт 56.00.684/ЮТ 970-00 ПС Паспорт 56.00.684/ЮТ 970-00 ПС  
36 Пульт контролю датчиків положення(56.00.701/ЮТ-809.00) Паспорт 56.00.701/ЮТ-809.00 ПС Паспорт 56.00.701/ЮТ-809.00 ПС  
37 Стенд КЭС-16И(56.00.745) Паспорт 56.00.745  ПС Паспорт 56.00.745  ПС  
38 Стенд КЭС-10И  Паспорт 56.00.751  ПС Паспорт 56.00.751  ПС  
39 Стенд КЭС-1Б(56.00.756) Паспорт 56.00.756  ПС Паспорт 56.00.756  ПС  
40 Стенд КЭС-52-И (56.00.763) Паспорт 56.00.763  ПС Паспорт 56.00.763  ПС  
41 Стенд КЭС-3-ИМ(56.00.769) Паспорт 56.00.769  ПС Паспорт 56.00.769  ПС  
42 Стенд КЭС-9И(56.00.771) Паспорт 56.00.771  ПС Паспорт 56.00.771  ПС  
43 Стенд КЭС-33 (56.00.772) Паспорт 56.00.772  ПС Паспорт 56.00.772  ПС  
44 Стенд КЭС-36-И (56.00.775) Паспорт 56.00.775  ПС Паспорт 56.00.775  ПС  
45 Стенд КЭС-55    (56.00.778) Паспорт 56.00.778 ПС Паспорт 56.00.778 ПС  
46 Стенд КЭС-6И(56.00.784) Паспорт 56.00.784  ПС Паспорт 56.00.784  ПС  
47 Стенд КЭС-105И (56.00.788) Паспорт 56.00.788  ПС Паспорт 56.00.788  ПС  
48 Стенд КЭС-БУ   (56.00.798) Паспорт 56.00.798  ПС Паспорт 56.00.798  ПС  
49 Стенд КЭС-БПИ (56.00.804) Паспорт 56.00.804  ПС Паспорт 56.00.804  ПС  
50 Стенд КЭС-29И (56.00.806) Паспорт 56.00.806  ПС Паспорт 56.00.806  ПС  
51 Стенд КЭС-40-И (56.00.807) Паспорт 56.00.807  ПС Паспорт 56.00.807  ПС  
52 Стенд КЭС-75И (56.00.808) Паспорт 56.00.808  ПС Паспорт 56.00.808  ПС  
53 Стенд КЭС-1И(56.00.811) Паспорт 56.00.811 ПС Паспорт 56.00.811 ПС  
54 Стенд -пульт БК (56.00.817) Паспорт 56.00.817 ПС Паспорт 56.00.817 ПС  
55 Стенд КЭС-43У (56.00.836) Паспорт 56.00.836  ПС Паспорт 56.00.836  ПС  
56 Стенд КЭС-5-И(56.00.840) Паспорт 56.00.840  ПС Паспорт 56.00.840  ПС  
57 Стенд (пульт контролю) (56.00.860) Паспорт 56.00.860  ПС Паспорт 56.00.860  ПС  
58 Стенд повірки пульта наведення ПН-6 (56.01.043) Паспорт 56.01.043ПС Паспорт 56.01.043ПС  
59 Стенд повірки модуля комутації живлення (56.01.119) Паспорт 56.01.119 ПС Паспорт 56.01.119 ПС  
60 Стенд повірки модуля перетворення команд (56.01.121) Паспорт 56.01.121ПС Паспорт 56.01.121ПС  
61 Стенд налаштування терморегулятора (56.01.132) Паспорт 56.01.132 ПС Паспорт 56.01.132 ПС  
62 Стенд КЭС-ИВИ (56.01.137) Паспорт 56.01.137 ПС Паспорт 56.01.137 ПС  
63 Стенд випробувань виробуГДУ-624 (56.01.181; 56.01.180) Паспорт 56.01.181 ПСПаспорт 56.01.180 ПС Паспорт 56.01.181 ПСПаспорт 56.01.180 ПС  
64 Стенд –блок живлення (56.01.185) Паспорт 56.01.185 ПС Паспорт 56.01.185 ПС  
65 Стенд КПСВ (56.01.192) Паспорт 56.01.192 ПС Паспорт 56.01.192 ПС  
66 Стенд КЭС-ПД (56.01.198) Паспорт 56.01.198 ПС Паспорт 56.01.198 ПС  
67 Стенд КЭС-1П(56.90.105) Паспорт 56.90.105 ПС Паспорт 56.90.105 ПС  
68 Пульт повірки блоку підсилювача БЛ-2(57.00.018) Паспорт 57.00.018 ПС Паспорт 57.00.018 ПС  
69 Пульт контролю виробу 1Г118(57.90.031) Паспорт 57.90.031 ПС Паспорт 57.90.031 ПС  
70 Пульт  9В940 Паспорт 9В940 ПС Паспорт 9В940 ПС  
71 Прилад ОМП-8947.00.172 Паспорт  47.00.172-00.000 ПС Паспорт  47.00.172-00.000 ПС  
72 Прилад47.01.420-00.000 Паспорт  47.01.420-00.000 ПС Паспорт  47.01.420-00.000 ПС  
73 Прилад47.01.569-00.000 Паспорт  47.01.569-00.000 ПС Паспорт  47.01.569-00.000 ПС  
74 Прилад47.01.572-00.000-01 Паспорт  47.01.572-00.000-01 ПС Паспорт  47.01.572-00.000-01 ПС  
75 Прилад47.01.574-00.000 Паспорт  47.01.574-00.000-01 ПС Паспорт  47.01.574-00.000-01 ПС  
76 Прилад47.01.583-00.000 Паспорт  47.01.583-00.000 ПС Паспорт  47.01.583-00.000 ПС  
77 Прилад ОМП-2147.093.00 Паспорт  47.093.00 ПС Паспорт  47.093.00 ПС  
78 Прилад ОМП-2647.131.00 Паспорт  47.131.00 ПС Паспорт  47.131.00 ПС  
79 Прилад89.01.369-00.000-01 Паспорт  89.01.369-00.000-01 ПС Паспорт  89.01.369-00.000-01 ПС  
80 Прилад ОМП-133КЮ.00.041 Паспорт  КЮ.00.041 ПС Паспорт  КЮ.00.041 ПС  
81 Прилад ОМП-91КЮ.132 Паспорт  КЮ.132 ПС Паспорт  КЮ.132 ПС  
82 Прилад  ОМП-50сб. Ю-59  Паспорт  сб. Ю-59 ПС Паспорт  сб. Ю-59 ПС  
83 Прилад  ОМП-2362.00.141 Паспорт  62.00.141-00.000 ПС Паспорт  62.00.141-00.000 ПС  
84 Прилад  ОМП-462.00.142 Паспорт  62.00.142-00.000 ПС Паспорт  62.00.142-00.000 ПС  
85 Прилад УОМ-862.00.143 Паспорт  62.00.143-00.000 ПС Паспорт  62.00.143-00.000 ПС  
86 Прилад ОМП-962.00.148 Паспорт  62.00.148-00.000 ПС Паспорт  62.00.148-00.000 ПС  
87 Прилад ОМП-3862.00.170 Паспорт  62.00.170-00.000 ПС Паспорт  62.00.170-00.000 ПС  
88 Прилад ОМП-13862.00.311 Паспорт  62.00.311-00.000 ПС Паспорт  62.00.311-00.000 ПС  
89 Прилад ОМП-16762.00.347 Паспорт  62.00.347-00.000 ПС Паспорт  62.00.347-00.000 ПС  
90 Прилад ОМП-17162.00.351 Паспорт  62.00.351-00.000 ПС Паспорт  62.00.351-00.000 ПС  
91 Прилад ОМП-19262.00.370 Паспорт  62.00.370-00.000 ПС Паспорт  62.00.370-00.000 ПС  
92 Прилад ОМП-35462.00.786 Паспорт  62.00.786-00.000 ПС Паспорт  62.00.786-00.000 ПС  
93 Прилад ОМП-36862.00.816 Паспорт  62.00.816-00.000 ПС Паспорт  62.00.816-00.000 ПС  
94 Прилад ОМП-36962.00.817 Паспорт  62.00.817-00.000 ПС Паспорт  62.00.817-00.000 ПС  
95 Прилад ОМП-37062.00.818 Паспорт  62.00.818-00.000 ПС Паспорт  62.00.818-00.000 ПС  
96 Прилад УОМ-37162.00.824 Паспорт  62.00.824-00.000 ПС Паспорт  62.00.824-00.000 ПС  
97 Прилад ОМП-37362.00.826 Паспорт  62.00.826-00.000 ПС Паспорт  62.00.826-00.000 ПС  
98 Прилад ОМП-37562.00.828 Паспорт  62.00.828-00.000 ПС Паспорт  62.00.828-00.000 ПС  
99 Прилад ОМП-37962.00.837 Паспорт  62.00.837-00.000 ПС Паспорт  62.00.837-00.000 ПС  
100 Прилад ОМП-36162.00.843 Паспорт  62.00.843-00.000 ПС Паспорт  62.00.843-00.000 ПС  
101 Прилад ОМП-36462.00.855 Паспорт  62.00.855-00.000 ПС Паспорт  62.00.855-00.000 ПС  
102 Прилад ОМП-40262.00.912 Паспорт  62.00.912-00.000 ПС Паспорт  62.00.912-00.000 ПС  
103 Прилад ОМП-40462.00.914 Паспорт  62.00.914-00.000 ПС Паспорт  62.00.914-00.000 ПС  
104 Прилад ОМП-40562.00.915 Паспорт  62.00.915-00.000 ПС Паспорт  62.00.915-00.000 ПС  
105 Прилад ОМП-40662.00.916  Паспорт  62.00.916-00.000 ПС Паспорт  62.00.916-00.000 ПС  
106 Прилад ОМП-40962.00.920  Паспорт  62.00.920-00.000 ПС Паспорт  62.00.920-00.000 ПС  
107 Прилад ОМП-41262.00.924 Паспорт  62.00.924-00.000 ПС Паспорт  62.00.924-00.000 ПС  
108 Прилад ОМП-41462.00.926 Паспорт  62.00.926-00.000 ПС Паспорт  62.00.926-00.000 ПС  
109 Прилад ОМП-41762.00.929 Паспорт  62.00.929-00.000 ПС Паспорт  62.00.929-00.000 ПС  
110 Прилад ОМП-41962.00.932 Паспорт  62.00.932-00.000 ПС Паспорт  62.00.932-00.000 ПС  
111 Прилад ОМП-42162.00.934 Паспорт  62.00.934-00.000 ПС Паспорт  62.00.934-00.000 ПС  
112 Прилад ОМП-42262.00.935 Паспорт  62.00.935-00.000 ПС Паспорт  62.00.935-00.000 ПС  
113 Прилад ОМП-42362.00.936  Паспорт  62.00.936-00.000 ПС Паспорт  62.00.936-00.000 ПС  
114 Прилад ОМП-42462.00.937  Паспорт  62.00.937-00.000 ПС Паспорт  62.00.937-00.000 ПС  
115 Вузол діафрагми62.00.937-540 Паспорт  62.00.937-540 ПС Паспорт  62.00.937-540 ПС  
116 Прилад ОМП-424-0162.00.937-000-01 Паспорт  62.00.937-000-01 ПС Паспорт  62.00.937-000-01 ПС  
117 Прилад ОМП-42662.00.939 Паспорт  62.00.939-00.000 ПС Паспорт  62.00.939-00.000 ПС  
118 Прилад ОМП-426-0162.00.939-01  Паспорт  62.00.939-00.000-01 ПС Паспорт  62.00.939-00.000-01 ПС  
119 Прилад ОМП-42762.00.940 Паспорт  62.00.940-00.000 ПС Паспорт  62.00.940-00.000 ПС  
120 Прилад УОМ-42962.00.946 Паспорт  62.00.946-00.000 ПС Паспорт  62.00.946-00.000 ПС  
121 Прилад ОМП-43062.00.947  Паспорт  62.00.947-00.000 ПС Паспорт  62.00.947-00.000 ПС  
122 Прилад ОМП-44362.00.963  Паспорт  62.00.963-00.000 ПС Паспорт  62.00.963-00.000 ПС  
123 Прилад ОМП-44462.00.966  Паспорт  62.00.966-00.000 ПС Паспорт  62.00.966-00.000 ПС  
124 Прилад ОМП-45162.00.988 Паспорт  62.00.988-00.000 ПС Паспорт  62.00.988-00.000 ПС  
125 Прилад ОМП-45362.00.990 Паспорт  62.00.990-00.000 ПС Паспорт  62.00.990-00.000 ПС  
126 Прилад ОМП-454-0162.00.991 Паспорт  62.00.991-00.000-01 ПС Паспорт  62.00.991-00.000-01 ПС  
127 Прилад ОМП-46262.01.001  Паспорт  62.01.001-00.000 ПС Паспорт  62.01.001-00.000 ПС  
128 Прилад ОМП-46562.01.009  Паспорт  62.01.009-00.000 ПС Паспорт  62.01.009-00.000 ПС  
129 Прилад ОМП-46862.01.012 Паспорт  62.01.012-00.000 ПС Паспорт  62.01.012-00.000 ПС  
130 Прилад ОМП-46962.01.013  Паспорт  62.01.013-00.000 ПС Паспорт  62.01.013-00.000 ПС  
131 Прилад ОМП-47262.01.019  Паспорт  62.01.019-00.000 ПС Паспорт  62.01.019-00.000 ПС  
132 Прилад ОМП-472-0162.01.019-00.000-01  Паспорт  62.01.019-00.000-01 ПС Паспорт  62.01.019-00.000-01 ПС  
133 Прилад ОМП-48862.01.050 Паспорт  62.01.050-00.000 ПС Паспорт  62.01.050-00.000 ПС  
134 Прилад ОМП-48962.01.051 Паспорт  62.01.051-00.000 ПС Паспорт  62.01.051-00.000 ПС  
135 Прилад ОМП-49062.01.055 Паспорт  62.01.055-00.000 ПС Паспорт  62.01.055-00.000 ПС  
136 Прилад ОМП-50762.01.080 Паспорт  62.01.080-00.000 ПС Паспорт  62.01.080-00.000 ПС  
137 Прилад ОМП-51562.01.093 Паспорт  62.01.093-00.000 ПС Паспорт  62.01.093-00.000 ПС  
138 Прилад ОМП-51662.01.094  Паспорт  62.01.094-00.000 ПС Паспорт  62.01.094-00.000 ПС  
139 Прилад ОМП-53262.01.120 Паспорт  62.01.120-00.000 ПС Паспорт  62.01.120-00.000 ПС  
140 Прилад ОМП-54162.01.138 Паспорт  62.01.138-00.000 ПС Паспорт  62.01.138-00.000 ПС  
141 Прилад ОМП-54562.01.145 Паспорт  62.01.145-00.000 ПС Паспорт  62.01.145-00.000 ПС  
142 Прилад ОМП-57762.01.202 Паспорт  62.01.202-00.000 ПС Паспорт  62.01.202-00.000 ПС  
143 Прилад ОМП-63462.01.309  Паспорт  62.01.309-00.000 ПС Паспорт  62.01.309-00.000 ПС  
144 Прилад ОМП-64562.01.341  Паспорт  62.01.341-00.000 ПС Паспорт  62.01.341-00.000 ПС  
145 Прилад ОМП-65262.01.395 Паспорт  62.01.395-00.000 ПС Паспорт  62.01.395-00.000 ПС  
146 Прилад ОМП-65362.01.397 Паспорт  62.01.397-00.000 ПС Паспорт  62.01.397-00.000 ПС  
147 Прилад ОМП-65462.01.400 Паспорт  62.01.400-00.000 ПС Паспорт  62.01.400-00.000 ПС  
148 Прилад ОМП-65562.01.406 Паспорт  62.01.406-00.000 ПС Паспорт  62.01.406-00.000 ПС  
149 Прилад ОМП-65762.01.413  Паспорт  62.01.413-00.000 ПС Паспорт  62.01.413-00.000 ПС  
150 Прилад ОМП-65862.01.414 Паспорт  62.01.414-00.000 ПС Паспорт  62.01.414-00.000 ПС  
151 Прилад ОМП-65962.01.416 Паспорт  62.01.416-00.000 ПС Паспорт  62.01.416-00.000 ПС  
152 Прилад ОМП-66062.01.418 Паспорт  62.01.418-00.000 ПС Паспорт  62.01.418-00.000 ПС  
153 Прилад ОМП-66262.01.423 Паспорт  62.01.423-00.000 ПС Паспорт  62.01.423-00.000 ПС  
154 Прилад ОМП-66162.01.428 Паспорт  62.01.428-00.000 ПС Паспорт  62.01.428-00.000 ПС  
155 Прилад ОМП-66662.01.440 Паспорт  62.01.440-00.000 ПС Паспорт  62.01.440-00.000 ПС  
156 Прилад ОМП-66862.01.445 Паспорт  62.01.445-00.000 ПС Паспорт  62.01.445-00.000 ПС  
157 Прилад ОМП-66962.01.446  Паспорт  62.01.446-00.000 ПС Паспорт  62.01.446-00.000 ПС  
158 Прилад ОМП-67562.01.461 Паспорт  62.01.461-00.000 ПС Паспорт  62.01.461-00.000 ПС  
159 Прилад ОМП-68462.01.485  Паспорт  62.01.485-00.000 ПС Паспорт  62.01.485-00.000 ПС  
160 Прилад ОМП-68662.01.489 Паспорт  62.01.489-00.000 ПС Паспорт  62.01.489-00.000 ПС  
161 Прилад ОМП-69562.01.514  Паспорт  62.01.514-00.000 ПС Паспорт  62.01.514-00.000 ПС  
162 Прилад ОМП-69662.01.515 Паспорт  62.01.515-00.000 ПС Паспорт  62.01.515-00.000 ПС  
163 Прилад ОМП-70662.01.543 Паспорт  62.01.543-00.000 ПС Паспорт  62.01.543-00.000 ПС  
164 Прилад ОМП-71062.01.568  Паспорт  62.01.568-00.000 ПС Паспорт  62.01.568-00.000 ПС  
165 Прилад ОМП-71162.01.573  Паспорт  62.01.573-00.000 ПС Паспорт  62.01.573-00.000 ПС  
166 Прилад ОМП-71262.01.575 Паспорт  62.01.575-00.000 ПС Паспорт  62.01.575-00.000 ПС  
167 Прилад ОМП-71362.01.578 Паспорт  62.01.578-00.000 ПС Паспорт  62.01.578-00.000 ПС  
168 Прилад ОМП-71462.01.582 Паспорт  62.01.582-00.000 ПС Паспорт  62.01.582-00.000 ПС  
169 ТрубкаТХП-1-30-515 АГЕ 440 136 009 ТУ АГЕ 440 136 009 ТУ  
170 ТрубкаТХП-14-350 АГЕ 440 136 009 ТУ АГЕ 440 136 009 ТУ  
171 ТрубкаТХП-7-80 АГЕ 440 136 009 ТУ АГЕ 440 136 009 ТУ  
172 ТрубкаТХП-23-80 АГЕ 440 136 009 ТУ АГЕ 440 136 009 ТУ  
173 Прилад ДУ-125АГЕ. 208312. 002 Паспорт  АГЕ. 208312. 002 ПС Паспорт  АГЕ. 208312. 002 ПС  
174 Прилад ЮТ244-00.000 Паспорт ЮТ 244-00.000ПС Паспорт ЮТ 244-00.000ПС  
175 Прилад ЮТ250-00.000 Паспорт ЮТ 250-00.000ПС Паспорт ЮТ 250-00.000ПС  
176 Прилад УОМ-21962.00.437  Паспорт  62.00.437-00.000 ПС Паспорт  62.00.437-00.000 ПС  
177 Прилад ОМП-22162.00.439 Паспорт  62.00.439-00.000 ПС Паспорт  62.00.439-00.000 ПС  
178 Прилад ОМП-35962.00.838 Паспорт  62.00.838-00.000 ПС Паспорт  62.00.838-00.000 ПС  
179 Прилад ОМП-36517862.00.876 Паспорт  62.00.876-00.000 ПС Паспорт  62.00.876-00.000 ПС  
180 Прилад ОМП-365-0162.00.876-01  Паспорт  62.00.876-00.000-01 ПС Паспорт  62.00.876-00.000-01 ПС  
181 Прилад УОМ-41862.00.930 Паспорт  62.00.930-00.000 ПС Паспорт  62.00.930-00.000 ПС  
182 Прилад УОМ-433-0262.00.950-02 Паспорт  62.00.950-00.000-02 ПС Паспорт  62.00.950-00.000-02 ПС  
183 Прилад ОМП-43462.00.951  Паспорт  62.00.951-00.000 ПС Паспорт  62.00.951-00.000 ПС  
184 Прилад ОМП-44762.00.970  Паспорт  62.00.970-00.000 ПС Паспорт  62.00.970-00.000 ПС  
185 Прилад ОМП-44862.00.975 Паспорт  62.00.975-00.000 ПС Паспорт  62.00.975-00.000 ПС  
186 Прилад ОМП-45462.00.991 Паспорт  62.00.991-00.000 ПС Паспорт  62.00.991-00.000 ПС  
187 Прилад ОМП-45462.00.999 Паспорт  62.00.999-00.000 ПС Паспорт  62.00.999-00.000 ПС  
188 Прилад УОМ-46162.01.002 Паспорт  62.01.002-00.000 ПС Паспорт  62.01.002-00.000 ПС  
189 Прилад УОМ-47662.01.026  Паспорт  62.01.026-00.000 ПС Паспорт  62.01.026-00.000 ПС  
190 Прилад ОМП-54262.01.139 Паспорт  62.01.139-00.000 ПС Паспорт  62.01.139-00.000 ПС  

Свідоцтво про уповноваження